Ajudant a difondre programes acadèmics de la Universitat de Barcelona.

il3 website
IL3 logo

El client

L’oferta educativa de l’IL3-UB reuneix totes les disciplines de les ciències i les arts en una àmplia gama de cursos de diferents durades, des de cursos de màster i estudis de postgrau fins a seminaris i captació personalitzada per a comunitat professionals i empreses.

El repte

Crear una nova plataforma per a mostrar totes les ofertes acadèmiques utilitzant un nou canvi de marca. Vàrem aprofitar les característiques del Drupal per a recopilar informació d’eines externes, mostrant el contingut a través d’un sistema robust i un flux de treball impulsat pel departament de màrqueting.

La solució

Sincronització de contingut entre plataformes internes i el nou lloc web.

El contingut més important al lloc web i que genera leads, és el detall dels cursos oferts per l’IL3. La informació d’aquests cursos es retroalimenta des d’altres sistemes d’informació i s’actualitza automàticament al nou CMS. La pàgina mostra informació dinàmica i informació estàtica complementada per l’usuari a través del CMS.

IL3 website in a mobile phone

Programes acadèmics: cicle de vida

La informació dels programes acadèmics té un cicle de vida en el que s'actualitzen diversos estats. Per exemple, un programa pot tenir la inscripció oberta o tancada, o la Universitat pot o no permetre a un usuari sol·licitar informació. Tota aquesta casuística que provee d’una eina interna se sincronitza i es mostra al nou CMS.

Moderació de continguts

A través de la moderació de contingut, ajudem a l’editor del lloc web a establir fluxos de revisió i publicació de contingut, adaptats a les seves necessitats i recursos interns.

IL3 website in a tablet

Catàleg de vendes

El departament de màrqueting necessitava generar documents de vendes automàticament a partir de les dades del nou CMS i les eines internes. Vàrem dur a terme la solució tècnica per tal de que poguessin crear aquests documents fàcilment, essencials per a l’estratègia de vendes offline d’IL3.

Desenvolupament frontend i backend en Drupal 8

Ymbra s’ha encarregat de la integració d’UX i UI i el desenvolupament del nou web usant
Drupal 8.

Migració

Tot el contingut dels programes acadèmics es va migrar al nou CMS per tal de mostrar tota la informació tal i com es va dissenyar. Part d’aquest contingut, com s’ha explicat anteriorment, es va sincronitzar amb els serveis web i d’altres es van migrar al CMS com a contingut estàtic.
Vàrem utilitzar l’API de Migrate per a crear els scripts per a moure la informació des de l’estructura intermitja, transformar les dades i desar-los al nou lloc web Drupal.

Contacta'ns

Are you interested in starting a project with us, join our team or just say hello?