Web del mandat 2011-2015 per a l’Ajuntament de Viladecans

Enguany l'Ajuntament de Viladecans, a banda de fer una circular en paper per mostrar a la ciutadania tots els projectes duts a terme durant el darrer mandat, ha volgut enriquir l'experiència amb la campanya "Tu ets Viladecans". Aquesta inclou un web on es mostren tots els projectes duts a terme classificats segons àmbits d'actuació i perfils als que s'enfoquen per a poder consultar-los més fàcilment.

Responsive demo

Des de la portada del web es pot accedir al llistat de tots els projectes mitjançant diverses opcions que activen uns filtres per tal de focalitzar la cerca de projectes. Des d'aquest llistat es pot filtrar tant per àmbit d'actuació com per perfil d'enfocament del projecte.

Project list page

A banda del llistat, l'altra part important del projecte per a l'Ajuntament ha estat el desenvolupament d'una fitxa de projecte des de la qual es pogués mostrar tota la seva informació textual a més a més de les xifres destacades, les imatges o vídeos associats i tot el contingut relacionat que pot haver-hi amb el projecte; a més a més, de permetre al visitant de la pàgina, obtenir tota la informació de contacte a través d'un giny personalitzat. Addicionalment, des de les fitxes de projectes, se'ns permet tant compartir-les a les xarxes socials com enviar a l'Ajuntament la nostra opinió sobre el projecte en qüestió.

Project page

A nivell tècnic destacar el desenvolupament adaptatiu del web, no només a nivell d'estils, sinó adaptant cadascun dels ginys interactius que disposa la pàgina per a treure'n el màxim rendiment del dispositiu sobre el que es visualitza el web en cada moment. A més a més, una de les necessitats de l'Ajuntament era que tot el multimèdia de la pàgina residia en serveis al núvol, així que es va haver d'integrar l'aplicació per a poder afegir fàcilment vídeos de YouTube i imatges de Flickr.