Blog: eines

Nacho Salvador's picture
Nacho Salvador

Com comprovar que el teu codi compleix els estàndards de codi

Els estàndards de codi o d’estil de programació descriuen una sèrie de regles per convenció per a guiar-nos en com escriure el nostre codi font. Aquest conjunt de regles descriuen bàsicament com s’ha de donar format al codi font pel que fa a la seva indentació, nombre de variables, sentències condicionals, etc.

Així el codi d’un projecte està més homogeneïtzat de forma que permet que les persones que participen al projecte el puguin entendre més fàcilment.

El Drupal també té el seu propi...

Mercè Pedraza's picture
Mercè Pedraza

Com començar a treballar amb el Behat

El testeig automatitzat és un dels recursos que facilita molt la tasca de desenvolupament i una de les eines que podem triar fer servir amb bona integració amb el Drupal és el Behat. Es tracta d'un framework open source de testing de comportament, és a dir, que prova el web fent-lo servir tal i com ho faria un usuari.

Una de les seves principals fortaleses resideix en la seva legibilitat: s'escriu en llenguatge natural descrivint el comportament que es vol provar, i ens permet comprovar en qualsevol moment si la nostra aplicació es comporta com s'espera.

A Ymbra ens és...

Subscribe to RSS - eines