Blog: behat

Mercè Pedraza's picture
Mercè Pedraza

Com començar a treballar amb el Behat

El testeig automatitzat és un dels recursos que facilita molt la tasca de desenvolupament i una de les eines que podem triar fer servir amb bona integració amb el Drupal és el Behat. Es tracta d'un framework open source de testing de comportament, és a dir, que prova el web fent-lo servir tal i com ho faria un usuari.

Una de les seves principals fortaleses resideix en la seva legibilitat: s'escriu en llenguatge natural descrivint el comportament que es vol provar, i ens permet comprovar en qualsevol moment si la nostra aplicació es comporta com s'espera.

A Ymbra ens és...

Subscribe to RSS - behat