Projecte de millores al web d'EURORDIS

EURORDIS és una associació dedicada a la millora de la qualitat de vida de totes aquelles persones que conviuen amb una malaltia estranya a Europa.

Logotip d'EURORDIS

EURORDIS contactà amb nosaltres perquè volia, entre d'altres tasques, fer un conjunt de millores al seu web actual per tal de poder millorar la gestió i l'edició per personal no tècnic i solucionar algun problema existent. Aquest cop, hem fet el projecte en col·laboració amb els nostres companys d'Atenea tech.

Després d'una consultoria inicial, i havent dut a terme aquestes millores, s'ha aconseguit una major autonomia a l'hora de crear, per exemple, seccions i blocs relacionats de contingut per part d'usuaris no tècnics. De la mateixa forma, s'ha refet tota la part de gestió multilingüe del lloc i de gestió de menú per tal de poder aprofitar tota la potència que ens ofereix el Drupal en aquestes dues àrees. Igualment, i com a noves funcionalitats, s'han afegit noves característiques com les d'importació de contingut de fonts externes per tal de poder mostrar aquestes dades al web o permetre fer cerques de forma centralitzada a diverses fonts.

El resultat de tot això ha estat un web, que a nivell gràfic no ha tingut gaires modificacions, però que internament, després de refer algunes parts ja descrites, assegura l'ús de tot el potencial propi de l'eina i a més facilita la possible futura actualització de versió.

Com a apunt final, deixar constància de la gratitut envers l'associació que es va mostrar en tot moment atenta a les nostres recomanacions tècniques i funcionals. A més a més, l'experiència de treballar amb un client estranger ha estat molt positiva i a més, obre les portes a una possibla futura col·laboració amb d'altres empreses i sectors de l'estranger.