Metges Sense Fronteres Espanya

Metges Sense Fronteres (MSF) és una de les ONGs més importants del món dedicada a l’ajuda médico-sanitària en zones de conflicte o en cas de catàstrofe. Ara fa un any, Ymbra va rebre l’encàrrec de dissenyar l’arquitectura i construir un sistema que els permetés solucionar tres grans mancances que tenien amb les següents característiques:

  • gestionar la web pública amb un sistema de gestió de continguts que permeti personalitzar totes i cadascuna de les pàgines sense límit
  • una plataforma per a la creació de formularis de captació connectats amb el seu CRM corporatiu
  • una àrea de perfil des del qual els membres de l’organització puguin fer donatius puntuals, modificar les seves dades, així com la seva aportació

I tot això seguint un disseny responsiu utilitzant les últimes eines frontend per a servir la millor versió del web a cada dispositiu.

Per a solucionar les necessitats de la web pública s’ha construït una solució basada en Drupal 7 però centrant-nos en la necessitat de tenir màxima flexibilitat en la composició de pàgines sense tenir cap coneixement tècnic per part de l’equip de comunicació. Això requeria poder tenir disponible diversos layouts per a presentar els continguts, així com disposar de la possibilitat de composar pàgines arrossegant nous components creats pels editors a cadascuna de les pàgines. Tot això s’ha resolt amb un ús intensiu de Panels, Panelizer i posant cura en tenir el millor marcat possible, fent ús de BEM i SMACSS.

Tot aquest desenvolupament s’ha dut a terme posant especial atenció en la part de rendiment, ja que la pàgina pot tenir un creixement exponencial de visites com a conseqüència d’una catàstrofe, per exemple. És per això que, tots els llistats del web, així com el cercador d’aquest, funcionen amb Apache Solr en comptes d’usar directament indexació de base de dades, entre d’altres.

Per a solucionar la necessitat de poder crear formularis personalitzats i que les seves dades s’integréssin al seu CRM corporatiu a traves de webservices, s’ha desenvolupat una plataforma pròpia a mida. Aquesta permet la creació i presentació d’aquests formularis segons diversos paràmetres i acaba recollint totes les dades per enviar-les al servei corresponent o permetent, fins i tot, integrar-se amb lògica de passarel·les de pagament com PayPal o Trustly.

En aquest punt es va creure oportú el desenvolupament d’un conjunt de proves Behat que asseguressin en tot moment el correcte funcionament de la capa de presentació de formularis: funcionalitat de vital importància per a l’organització.

Per resoldre la part de l’àrea de perfil dels membres s’ha desenvolupat una secció privada destinada a aquest col·lectiu des de la qual es poden gestionar les dades, fer donatius puntuals, descarregar certificats fiscals i d’altres operacions per l’estil. La característica d’aquest apartat és que tota la informació relativa als membres resideix al CRM corporatiu i per tant, tant per autenticar-se com per obtenir o modificar dades, s’ha hagut de desenvolupar una capa d’abstracció per a connectar-se als webservices corporatius. A més a més, depenent del tipus de membre, les opcions disponibles i les dades mostrades són completament diferents.

Ja han passat unes setmanes des que es va implantar el projecte a producció i podem dir que el resultat ha estat més que satisfactori. MSF disposa ara d’una plataforma de gestió de continguts flexible i potent i permet donar un valor afegit a les seves tasques sobre el terreny. A més a més, per la part de captació, al departament de MSF gaudeixen d’una eina que els hi dóna màxima flexibilitat i un gran ventall de personalització a l’hora de fer campanyes de captació per als socis i visitants. I per acabar, ara tot soci disposa d’una pàgina per a modificar el seu perfil i a més, ha permès que MSF pugui afegir aquí noves funcionalitats que els hi permetrà millorar l’atenció als seus socis i alleugerir el temps de reposta en tasques més automàtiques.

Podem dir que ha estat un èxit de projecte per ambdues parts, i senyal d’això seran les novetats que podreu llegir en aquest mateix blog en breu de nous projectes i ampliacions.