Com d’usable és el Drupal

Fa un temps mantenia una conversa sobre el Drupal amb un amic que em deia:

“Però els clients prefereixen el Wordpress perquè el Drupal no és gens amigable pels administradors de contingut.”

Em vaig quedar atònit i li vaig prometre que faria un post per demostrar a tothom com d’usable i amigable pot arribar a ser el Drupal. Doncs bé, aquí el teniu!

Primer m’agradaria presentar algunes de les grans millores que s’han introduït al Drupal 8 sobre la seva interfície gràfica d’administració i la seva experiència d’usuari.

El tema Seven, tema d’administració per defecte del Drupal 8, inclou una nova guia d’estil amb una gran millora visual i d’usabilitat de tots o la gran majoria dels seus components, fet que fa que l’experiència de la persona que faci servir la part d’administració sigui molt més agradable.

Aquest nou tema és responsiu, de manera que juntament amb la implementació de la nova toolbar (fins i tot millorable), fa possible administrar un Drupal des d’un mòbil o des d’altres dispositius.

Una altre millora substancial és la possibilitat d’editar un contingut directament des de la seva presentació sense necessitat d’accedir al formulari d’edició d’aquest.

També al Drupal 8, gràcies a la integració de la biblioteca Joyride tenim la possibilitat d’incorporar un recorregut visual introductori mitjançant tooltips que expliquin una determinada funcionalitat o pàgina a l’usuari.

D’aquesta manera pàgines d’administració una mica complexes com per exemple la d’edició d’una vista, poden incorporar un petit tutorial que situï a l’usuari novell els diferents elements de la pàgina i la seva funcionalitat.

Cal fer especial menció als esforços introduïts pel grup d’usabilitat en revisar i provar mitjançant proves d’usabilitat totes aquestes millores i sobretot posar-hi el focus en millorar l’experiència de les personas que fan servir el Drupal.

Va ser molt interessant veure les reaccions de les persones que feien servir un Drupal per primera vegada dins la sessió de la DrupalCon de Barcelona on es van presentar els resultats de les proves d’usabilitat realitzades i quins plans de futur hi ha per millorar aquesta experiència.

Si us interessa el món de UX us recomano visitar la seva pàgina web i seguir el seu compte de Twitter per estar al dia dels avanços en aquest aspecte i poder participar-hi.

Per un altre costat m’agradaria recomanar un seguit de mòduls, eines i consells que podran millorar l’experiència d’administració d’un Drupal 7:

Personalment crec que inhabilitar el mòdul de core overlay millorarà el rendiment i farà que pàgines d’administració semblin més simples.

Amb el mòdul Module filter podrem millorar la interfície de configuració de mòduls.

Mitjançant el mòdul admin menu podrem disposar d’un menú desplegable per accedir més fàcilment als enllaços del menú d’administració.

Aplicar la biblioteca Chosen mitjançant el seu mòdul contribuït ens permetrà millorar els ginys dels camps dels formularis d’administració del contingut.

A l’hora de plantejar el formulari de creació i edició d’un tipus de contingut és important fer servir alguns mòduls per agrupar la disposició dels elements, canviar la seva disposició o directament permetre la creació de continguts referenciats directament des del mateix formulari.

També podrem canviar l’aspecte general de la part d’adminsitració fent servir un tema d’administració diferent com per exemple adminimal, que ve fins i tot amb un altremenú d'administració.

Per últim comentar que sempre podrem crear un nou subtema fill de qualsevol tema base per tal de poder canviar qualsevol aspecte que ens interessi del nostre tema d’administració.

Espero que des d’avui veieu el Drupal una mica més bonic :)